Từ ngày 01/06/2024 Viettel triển khai hệ thống DMS4.0 thay thế cho hệ thống DMSLite sẽ dừng hoạt động sau ngày 30/7/2024
Đề nghị quý khách hàng liên hệ nhân viên kinh doanh phụ trách hoặc hotline 18008000 nhánh 6 để được hỗ trợ chuyển đổi lên hệ thống mới. Trân trọng

Đăng nhập vi_VN en

© Copyright Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội